Política de

Privacitat

i Cookies

Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, (d’ara endavant, “*RGPD”, i de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li facilita la següent informació sobre els nostres tractaments de les seves dades personals en aquesta web.

Responsable del tractament de dades  

Quepo SCCL (d’ara endavant, “Quepo SCCL”), amb domicili en carrer de la Llibertat, 47, baixos, 08012 Barcelona – España. amb C.I.F. núm. F67133058 , amb la qual es pot posar en contacte a través d’info(arroba)quepo.org

Finalitats del tractament de les seves dades personals

Tractarem les seves dades personals amb la/es següent/s finalitat/s:

1. Enviar informació de valor afegit per diferents canals (inclosos els electrònics, si marca la casella destinada a aquest efecte) sobre iniciatives de conscienciació social i àmbits de participació ciutadana en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, i la protecció i reivindicació de drets fonamentals.

2. Observació del seu recorregut i moviments per la nostra web, i interacció amb els seus continguts, per a millorar la nostra oferta de contingut i adaptar-la als seus interessos.

Període de retenció de les seves dades

Quepo SCCL tractarà les seves dades personals durant el temps imprescindible, depenent de cada cas.

·   En relació amb la informació d’interès que li remetem, conservarem les seves dades durant tres anys des de la seva última interacció amb nosaltres, o fins que *Vd decideixi cancel·lar la seva subscripció (el que succeeixi abans).

·   En relació amb els tractaments de gestió de la web a través de cookies, ens remetem a la Política de Cookies en la qual trobarà informació detallada sobre la persistència o durada de cadascuna en el seu equip.

Transcorregut aquest període, Quepo SCCL conservarà les seves dades bloquejades durant els terminis que, en cada cas, imposi la llei.

Actualització de dades

Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació objecte de tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, Vostè manifesta i garanteix que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes, actuals i veraces.

Bases legítimes dels nostres tractaments de dades personals

Quepo SCCL tracta les seves dades personals amb diferents finalitats. Cada tractament de dades personals ha de fonamentar-se en una base que el legitimi, d’entre les previstes en la normativa.

Consentiment: Vostè ha prestat el seu consentiment inequívoc i específic a un tractament de les seves dades personals per a una finalitat concreta.

Quepo SCCL recapta les seves dades personals amb el seu consentiment previ i inequívoc.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 21.1 de la *LSSI, en tots aquells formularis en els quals es recaptin les seves dades de caràcter personal i els mateixos vagin a ser emprats amb finalitats comercials, s’inclourà una casella a fi d’obtenir el seu consentiment exprés perquè utilitzem les dades recaptades amb la finalitat d’enviar informació i comunicacions comercials

Conseqüència de falta de subministrament de dades

Les dades (i consentiments) que li sol·licitem són necessaris per als tractaments i finalitats indicades, de manera que l’omissió d’algun d’ells ens impedirà executar la finalitat esmentada. L’acceptació d’aquests tractaments és absolutament voluntària i la seva negativa no suposarà cap conseqüència negativa per a vostè.

Destinataris

Quepo SCCL no cedirà les seves dades a cap tercer, amb l’única excepció de les cessions exigides per la Llei en favor de Jutges, Tribunals i Autoritats administratives.

Prestacions de serveis de tercers amb accés a dades personals

En alguns casos comptem amb empreses o proveïdors externs, que accedeixen a les seves dades personals, per a col·laborar amb nosaltres prestant-nos serveis determinats (en concret suport informàtic i *hosting d’aquesta pàgina web).  El llistat de proveïdors que tenen accés les teves dades personals, així com els serveis que presta cadascun ens pot ser sol·licitat a l’adreça de correu electrònic subministrada al final d’aquesta política.

Amb totes aquestes empreses, Quepo SCCL signa el corresponent contracte de confidencialitat i protecció de dades personals per a garantir que l’ús de les dades als quals els donem accés per a la prestació del servei es realitzi d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Transferència internacional de dades

Les seves dades podran ser accedits per proveïdors de fora de l’espai econòmic europeu situades als Estats Units i adscrites en tot cas al marc normatiu *Privacy *Shield, garantint que aquestes entitats gaudeixen de garanties adequades, de conformitat a l’article 45.3 del *RGPD.

Seguretat

Quepo SCCL pren totes les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives necessàries per a protegir les seves dades personals contra pèrdues o abús. Per exemple, les seves dades es guarden en un entorn operatiu segur sense accés al públic. En alguns casos, les seves dades personals s’encripten, utilitzant la tecnologia de *Secure *Socket *Layer (SSL) durant la transmissió. Això significa que s’empra un procediment d’encriptació aprovat per a la comunicació entre el seu ordinador i els servidors de Quepo SCCL, sempre que el seu navegador admeti SSL.

Si desitja contactar amb Quepo SCCL per e-mail tingui en compte que no podem garantir la confidencialitat de la informació enviada. Els continguts dels missatges de correu electrònic poden ser llegits per tercers. Per tant, li recomanem que ens enviï la informació confidencial solament per correu ordinari.

Els seus drets en relació amb els nostres tractaments de les seves dades personals

En relació amb les seves dades tractades per la Societat, Vostè té:

En tot cas els següents drets:

– Transparència sobre com utilitzem les seves dades personals (dret a ser informat). Dret que satisfem, per exemple, a través d’aquest text legal.

– Dret a sol·licitar una còpia de la informació que tenim sobre vostè, que li serà proporcionada en el termini d’un mes (dret d’accés).

– Dret a actualitzar o modificar la informació que tenim sobre vostè si és incorrecta (dret de rectificació).

– Dret a sol·licitar que deixem d’usar la seva informació mentre es resol una reclamació interposada per vostè, entre altres casos (dret a la limitació del tractament).

– Dret a ser informat dels procediments de decisió automatitzada, incloent l’elaboració de perfils.

– Dret a sol·licitar que eliminem les seves dades personals dels nostres registres (dret de supressió o “a l’oblit”).

– Dret a obtenir i reutilitzar les seves dades personals per als seus propis fins (dret a la portabilitat de les dades).

– Dret a revocar en qualsevol moment el seu consentiment prestat anteriorment a qualsevol dels nostres tractaments de les seves dades personals.

Forma d’exercici

Vostè podrà exercitar els seus drets aplicables en cada cas, notificant-l’hi a Quepo SCCL a través d’algun dels següents mitjans:

a. Dirigint-se per escrit acompanyant *scan del seu DNI, a la següent adreça de correu electrònic: info(arroba)quepo.org

b. També pot enviar-nos la seva sol·licitud per carta amb còpia del DNI i fent referència visible a “*RGPD” en el sobre a:

Quepo SCCL, carrer Llibertat, 47, baixos. 08012 Barcelona – Espanya.

Vostè pot accedir a la informació necessària per a exercitar tots els drets esmentats (amb explicacions detallades i formularis) en aquesta web facilitada per l’organisme regulador: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Vostè té igualment el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (o AEPD) especialment en el cas en què consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Modificacions en la declaració de protecció de dades

Quepo SCCL es reserva el dret de modificar la seva declaració de protecció de dades. Quepo SCCL notificarà o anunciarà el nou contingut i les dates en les quals es produeixi una revisió dels presents termes, per a informació dels seus usuaris.

Última revisió: Desembre de 2021

 

Política de cookies

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador en entrar a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els teus hàbits de navegació i —depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzis el teu equip— poden utilitzar-se per a identificar-te.

Com administrar les cookies?

En la major part dels casos, es pot accedir a una web encara que s’hagi desactivat el al navegador o no accepti l’ús de cookies.

Els navegadors web solen permetre desactivar l’ús de cookies; limitar-les a pàgines web específiques o configurar el navegador perquè li notifiqui quan s’insereix una galeta. També pot eliminar-les en qualsevol moment del disc dur de l’ordinador (arxiu: “cookies”).

Tingueu en compte que normalment en aquests casos hi haurà limitacions en la presentació de la pàgina i la interfície d’usuari.

Gairebé tots els navegadors permetia Certa control a la majoria de les cookies mitjançant els paràmetres de configuració de navegador.

Per poder obtenir informació més detallada Sobre les cookies utilitzadesal seu ordinador i com administrar-les i eliminar-les, entri al link corresponent del seu navegador web:

II.- informació específica SOBRE COOKIES UTILITZADES AL WEB

Quepo SCCL fa servir cookies de tercers per conèixer de manera estadística i avaluar el nombre de visitants a les diferents pàgines i seccions de la nostra web, les seves interaccions i durada de les seves visites, llocs d’entrada i sortida, o la seva procedència. En particular, s’usa Google Analytics.

Quepo SCCL no recopila ni tracta les seves dades personals quan abandona aquesta web, ni participa o es responsabilitza dels tractaments realitzats per Google per a les seves pròpies finalitats.Google Analytics.

Quepo SCCL li facilita a continuació els enllaços a la informació oferta per les dues empreses en relació amb els seus propis tractaments (bases de legitimació, transferències internacionals de les dades que es duguin a terme, terminis de conservació o exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i rectificació).

Canvis en la política de cookies

Us recomanem que revisi aquesta política de galetes cada vegada que es connecti al nostre lloc web. Quepo SCCL es reserva el dret de modificar el seu contingut.

En qualsevol cas, Quepo SCCL notificarà o anunciarà el nou contingut i les dates en què es produeixi una revisió dels presents termes, per a informació dels seus usuaris.

Última revisió: Desembre de 2021