Audiovisual

  • Com ensenyar qui no pot ser vista, com escoltar qui no pot parlar

  • No és qüestió de comoditat, sinó de consciència

  • Construir des de l’entusiasme: solidaritat veïnal

  • Una abraçada: l’expressió més bàsica de la solidaritat

  • Sembla que tot s’hagi acabat i tot just comença

  • Una vida més plena, més alegre, més arrelada i col·lectiva