• Els processos de treball: estandaritzar, paquetitzar… treballar millor per treballar menys

Un dels altres dilemes que s’ens planteja és com poder créixer sense incorporar més persones a l’equip, generant per tant més despesa de personal i dificultant així l’objectiu de millores salarials i creixement. Davant d’aquest problema cal detectar dins les diferents àrees de treball quins processos es poden agilitzar.

És important no perdre de vista el model de governança democràtica propi del cooperativisme i  evitar l’especialització extrema que condemna uns perfils professionals a fer les tasques més alienants i deixa en mans d’uns pocs les qüestions més creatives. És cert, però, que justament les tasques més burocràtiques, repetitives, on intervé menys l’expertesa i la creativitat són les feines més fàcilment estandaritzables. Una bon arxiu documental compartit al núvol on tothom sigui capaç de trobar els documents que necessita en uns pocs clics, unes eines de treball i de seguiment el més senzilles possibles, un repositori ben indexat amb les feines fetes i referències que poden servir per altres projectes son algunes de les millores que es poden aplicar per estalviar temps i energia a l’equip humà.

Paquetitzar alguna part del procés productiu no vol dir que oferirem sempre el mateix contingut independentment del projecte. Paquetitzar vol dir definir clarament quines tasques i quantes hores calen per realitzar alguna part del procés productiu. Això d’entrada ens permetrà identificar unes tarifes que es poden més o menys estandaritzar a tots els projectes i agilitzar la feina de realització de pressupostos i presentació de propostes.

En aquest sentit, les tasques reproductives vinculades a la gestió o la comunicació de l’entitat també es poden organitzar de forma més eficient o mancomunar per tot l’equip fins al punt de no necessitar una figura específica encarregada d’aquestes àrees estalviant d’aquesta manera una part de la despesa.

La comunicació interna dels equips i el famós multitasquing és un dels forats negres que més temps ens absorbeixen a les entitats, especialment des de l’implantació del teletreball. Tenir definits els canals i quins missatges pertoquen a cadascun d’ells és una font d’estalvi de temps (i malentesos).

Volem acabar aquesta sèrie de posts agraint a Tandem Social per la formació impartida i l’acompanyament, saludant les cooperatives amigues que han participat en el programa durant uns mesos molt intensos tant per les entitats com per les persones i agrair la Federació de Cooperatives i la Fundació Seira apostar per programes destinats a les cooperatives en procés de consolidació.

La nostra participació al programa ha estat, en part, finançada pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona a través del programa Enfortim l’Economia Social i Solidària dins del nostre projecte “Sostenibilitat i creixement post-covid-19”.