Tal dia farà un any que la Covid-19 va arribar a les nostres vides, per quedar-s’hi.

La pandèmia, el confinament domiciliari, i també el municipal, l’aterratge forços al teletreball (encara poc habitual, i poc regulat), han precipitat un nou paradigme comunicatiu. La crisi sanitària i social ha fet aflorar (i ha precipitat) la necessitat del sector cultural i de l’economia social d’adaptar-nos a noves formes de creació i difusió, així com a treballar en noves formes de comunicació estratègica. El pas cap a la digitalització total de la comunicació s’ha accelerat, sense deixar treva.

Entitats i comunitats necessitem desenvolupar espais web visualment potens, on vincular-hi i canalitzar-hi l’activitat de les xarxes socials, espais repositoris de tots els continguts que es generen; però és clau que, aquests espais, siguin assequibles i àgils a l’hora de desenvolpar-se tècnicament i molt fàcils de gestionar, o més ben dit: d’autogestionar per part de les entitats. L’acompanyament digital ha passat a formar part de la formació necessària per a esdevenir treballadors i ciutadans de ple dret al segle XXI. Cal afrontar de forma urgent la bretxa digital del sector, i en concret la bretxa de qualitat d’ús (entesa com el camí d’aprenentatge digital que fem al llarg de la vida).

En aquest context, les entitats que tenim per objectiu acompanyar, formar i generar continguts de comunicació, tenim el repte d’adaptar-nos a les noves necessitats de treball i de comunicació, i oferir nous serveis, eficients i útils, com el de creació de pàgines web accessibles i acompanyar en l’aprenentatge de la gestió de continguts.

Els primers resultats d’aquest nou servei d’acompanyament a la digitalització son la pàgina web de  l’Associació La Nut, que treballa per a l’assoliment dels drets i llibertats de les dones, així com per la incorporació de la perspectiva de gènere de forma transversal; i la futura pàgina web de la segona edició del World Peace Congress, organitzat pel Centre Delàs. Projectes que han permès a les entitats disposar d’un espai web desenvolupat en poc temps, visualment potent i del tot autogestionable; assolint l’autosuficiència en les seves eines de comunicació digital.

 

Aquest nou servei de comunicació online s’ha desenvolupat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, promoció i reforç de l’economia social i solidària